એક રિસર્ચમાં જાણવા મળ્યું છે કે, 
વાઇફ સાથે વાત કરવાથી માણસનું ટેન્શન ઘટે છે, 
     હાર્ટ અટેકનો ખતરો ઘટે છે, 
ટ્રેસ લેવલ ઘટે છે અને મગજ રિલેક્સ થાય છે. 
      શરત  માત્ર એટલી જ....
.
.
વાઇફ પોતાની ના હોવી જોઇએ....!!!